Gå til "Generelt" - "Lokation"


I denne menu kan du opsætte de lokationer, du ønsker at anvende i PigVision. 

 

Ønsker du at have få lokationer, kan dette gøres manuelt. 

Du tilføjer en kode og navnet på lokationen, som vist herunder. 


I dette eksempel er der oprettet en lokation til sohold med koden "So" med CHR-nummer (123456) under typen "Sted". 

Der er også oprettet en farestald, som skal være en del af soholdet. Farestalden knyttes til soholdet ved at vælge koden "So" i kolononnen "Del af" .


(Se afsnit længere nede i artikel "Lokationstype", for at lære om hierarki ved type).


Ønsker du at tilføje mange lokationer, kan du anvende funktionen ”Opret mange lokationer” ved at klikke på ikonet i toppen


Et vindue med "Opret flere lokationer" dukker nu frem. Her kan du indtaste dine oplysninger. 


For eksempel, fra overstående ønsker jeg at oprette i alt 30 stier i min farestald. De skal hedde FS1, FS2 og så videre. "Type" er stier og de skal være en del af FS (farestald, som er en del af sohold). 


Klik "Opret" og programmet spørger, om du vil oprette 30 stier. Klik herefter "Ja". 


Nu har du 30 stier, der er en del af din farestald, som jo er en del af dit sohold. Der er ingen begrænsning på antallet af stier, men det anbefales at dobbelttjekke, så du ikke skal til at gøre det om og slette en hel masse. Lokationstype:

Når du opretter en eller flere lokationer kan du angive "Type", og her har PigVision et hierarki, som skal overholdes. 


I eksemplet herover, er farestalden en "stald", som er under stedniveau og stierne er under staldniveau. Rækkefølgen i hierarkiet er: "Samling af steder", "Sted", "Stald", "Sektion", "Sti" og "Understi". 

 

Bruges PigVision til medicinregistrering og/eller til at sende data til Danmarks Statistik, skal CHR-nummer registreres i PigVision. 


Har du ét CHR-nummer kan dette registreres under "Generelt" - "Vælg besætning" - "CHR. nr."


Har du flere CHR-numre skal de registreres under "Generelt" - "Lokation" - "CHR. nr." for hver ejendom, som du har oprettet.


CHR-nummer kan kun være knyttet til lokationer med typen ”Sted”. Derfor kan det være nødvendigt at ændre i hierarkiet, så de lokationer, der skal stå med et CHR-nummer, får typen sted. De lokationer, der er ”en del af” en lokation, som har et CHR-nummer, hører automatisk ind under dette CHR-nummer.

 

Typen ”Samling af steder” bruges, når der er registreret data fra flere CHR-numre i samme database og der, for eksempel, skal laves en samlet E-kontrol for et antal slagtegrisestalde, som ligger på forskellige CHR-numre. 

 


Lokations QR koder:

Når du er færdig med at oprette alle sektioner + underlokationer kan der udprintes sektions QR-koder samt lokations QR-koder.


Når du vil printe dine QR-koder til dine lokationer kan du markere den sektion/sti, som du ønsker en QR-kode på og trykke på udskrift "kode 1 pr side". Her kan du få én stor QR-kode, der normalt bruges til at påføre sektionsdøren. 
Ønsker du derimod QR-koder til dine stier kan du vælge "kode 6 pr side" og derved kommer der printvenlige QR-koder til evt. lokationer.