Ved link mellem PigVision til foderanlæg er der fem ikoner, som er direkte relateret til den fremtidige dataudveksling. 

 ”Søer uden Transponder”

  • Denne liste viser søer uden et transpondernummer (LFRF id). Data på disse søer vil ikke have dataudveksling med fodercomputeren.

”Søer uden lokation”

  • Denne liste viser søer uden en lokation. Har søerne et transpondernummer i denne liste, vil det give fejl i kommunikation med fodercomputeren.

”Søer i Transponder”

  • Denne liste viser søer, som både har et transpondernummer og en lokation. I filterlinjen kan du filtrere, så du eksempelvis kun kan se dyr ude i selve transponderanlægget.

”Flyt so”

  • Denne benyttes til at flytte dyr mellem de forskellige lokationer. Eksempelvis ud af transponderstalden til farestalden eller fra løbestald til transponder.
  • For at gøre flytningen nemmere, kan du indtaste dato og lokation, som soen/søerne skal flyttes til, i den grønne filterlinje. Herefter kan du kopiere og indsætte sonumre fra en liste i PigVision (eksempelvis arbejdsliste eller gruppekort) og datoen samt lokation vil automatisk blive registreret på flytningen.


”Opdatere”

  • Tryk på dette ikon, når du ønsker at sende data fra PigVision til fodercomputeren. 
  • Først tjekkes der på, om der er data i fodercomputeren, som PigVision mangler og derefter opdateres data i fodercomputeren med data fra PigVision.