I PigVision 2023.6 er følgende blevet implementeret:  

 

Generelle ændringer:

Fejl ved udskrivning af sokort fra arbejdslisten og "Udskriv sokort".

Udskrivning af sokort fra handlingslisten forårsagede nogle af sokortene en fejl, og PigVision lukkede. Dette er nu rettet og det er muligt at udskrive alle sokort fra arbejdslisten.


De danske, engelske og tyske oversættelser er blevet opdateret.


 

For danske kunder: 

Det er nu muligt at downloade slagtedata fra Tican ved hjælp af deres nye API.

Du skal være opmærksom på, at:


 1. SEGES, som varetager sikkerheden omkring download af slagtedata fra Tican, tillader ikke længere, at adgangskoden gemmes. Det betyder, at du skal indtaste dine loginoplysninger, når du downloader slagtedata fra Tican.

  Dine loginoplysninger er de samme som dem du bruger på Landmand.dk.


 2. Du kan kun downloade 10 leverancer ad gangen, når slagtedata er fra før 1/1-24. Det betyder, at du skal udføre download flere gange, hvis du har mere end 10 leveringer at downloade. Datointervallet for downloadet må højest indeholde 10 leverancer. Indeholder datointervallet flere end 10 leverancer, skal du mindske datointervallet. 3. Du kan ikke downloade data ind over nytåret 2023/24. Det vil sige, at når du skal hente dine afregninger, så skal du have en adskilt periode for 2023 og 2024.

  Eksempelvis kan du ikke have en periode fra 10/12-23 til 08/1-24. Du skal derimod lave to perioder, hvor den ene slutter med d. 31/12-23 og den anden periode starter fra d. 2/1-24.

 4. I downloads fra december er kasserede ikke markeret og der er en vægt angivet.

  Dette betyder, at har du en fast værdi lagt på efterbetalingen beregnes der også efterbetaling på de kasserede grise og at der ikke er kasserede grise leveret i december måned.

  Du kan manuelt angive de kasserede, ved at gå ind på december måneds individuelle afregninger, filtrere "Pris"=0 og sætte flueben i kolonnen "Kasserede". Herefter passer antal kasserede i E-kontrollen.


 


 

Til tyske kunder: 

FER-rapportlayoutet er blevet opdateret og er nu inkluderet i det tyske besætningssetup.


Formlen "Udskiftnings rate " er nu inkluderet i den tyske formelsamling.

DB+ Eksport Forkert faretype – GYLT.

Gylte kan nu identificeres i eksporten til DB+. De vil blive identificeret med et "1" i eksporten. 

En eksportlinje kunne se sådan ud: WU 780 20201022 1 0 3.


Forklaring på denne linje: