Når du vil flytte fra lokal installation til online, bedes du give os besked herom. Dette kan gøres enten pr. brev eller i en mail til support-dk@agrovision.com. Efterfølgende vil vi forberede en ny kontrakt, som vi sender til dig og vi vil kontakte dig for at aftale det efterfølgende forløb.

Når du vil opsige din licens, bedes du sende opsigelsen til os enten pr. brev eller i en mail til support-dk@agrovision.com. Dette bør ske senest en måned før udløb af hver et-års licensperiode. Brug og anvendelse af software bør ophøre straks efter din opsigelse er sendt til os. 

Fælles for begge scenarier er, at hvis du ligger inde med en nøgle/dongle fra en lokal installation, vil vi bede dig sende denne retur til os. Nøglen kan se ud som en af nedenstående og sidder i din computer.

Et billede, der indeholder adapter

Automatisk genereret beskrivelse

Nøglen bedes sendt tilbage til os – og den bør være AgroVision i hænde senest 14 dage efter ophør. 

Ved manglende returnering, forbeholder vi os ret til at fakturere et års licensvederlag i henhold til vores licensaftale samt salgs- og leveringsbetingelser.

Vi anbefaler at nøglen sendes til os som en pakke, da vi før har oplevet, at en sorteringsmaskine hos postvæsenet har ødelagt en konvolut og dermed er nøglen forsvundet i posten. Hvis nøglen bliver væk under forsendelsen, vil vi betragte nøglen som ikke returneret, og du kan blive faktureret et års licensvederlag i henhold til vores licensaftale samt salgs- og leveringsbetingelser. 

 

Pakken sendes til:

AgroVision Danmark
Kildeparken 32
8722 Hedensted
Danmark