Følgende systemkrav gælder, hvis der skal kommunikeres med Skiold Webservice:

  • Computeren skal have en fast IP-adresse
  • Som kunde skal du have en fast IP-adresse ved din ISP (din it udbyder)
  • Der skal være en port-forwarding fra den eksterne IP-adresse :80 til den interne IP-adresse :80
  • Sikkerheden (eksempelvis din firewallen) må ikke blokere for kommunikationen, der kører gennem port 80