I PigVision version 2022.4 er følgende blevet implementeret: 

"DanAvl" er blevet skiftet til "DanBred" i hele programmet.

Analysen "Døde pattegrise" der før var under "Analyser søer" - "Brugerdefinerede analyser" er blevet opdateret og flyttet til "Analyser Søer" - "Døde pattegrise".

Det er nu muligt at søge efter PIC dyr på ID-nummer uden at have det 4 cifrede præfix med. 

Alle AgroSoft logoer er blevet skiftet ud med AgroVision logoer på C1 rapporterne.

De svenske oversættelser er blevet opdateret.