Når du registrerer slagtedata for grupper manuelt, kan du indtaste levendevægt eller slagtevægt på dyrene, da PigVision bruger en korrektionsfaktor til at udregne den anden vægt. 


Vægten som PigVision udregner vises med blå skrift.


Hvis du har begge vægte, kan du indtaste begge, hvorefter korrektionsfaktoren ændrer sig