Når du taster slagtegruppe data manuelt, indtaster du levendevægt eller slagtevægt på dyrene, da PigVision bruger en korrektionsfaktor til at udregne den anden vægt. Hvis du har begge vægte, så skal du taste begge to.