Hvis du vil se dit gennemsnitlige kuldnummer for hele din besætning, klikker du på “Management” og vælger “Besætningsliste”, dato og klikker på “Ok”. I toppen ser du forskellige faner: 

 

 

 

Her klikker du på besætningsalder og i bunden kan du se, der står “alder”. Dette er det gennemsnitlige kuldnummer for din besætning, se i den grønne cirkel: 

 

Figur