Generelt

Formler tilføjet formelsamlingen PR_Ungdyr 

  • Standardafvigelsen for kødprocent og slagtevægt er tilføjet formelsamlingen PR_Ungdyr, disse findes allerede i formelsamlingen SLG. 
  • Som tommelfingerregel ligger 68% af alle data indenfor 1 standardafvigelse fra gennemsnittet, dvs. jo lavere afvigelse des mere ensartet data. 

 

Formler tilføjet formelsamlingen CA 

4 formler er tilføjet formelsamlingen CA, der bl.a. anvendes til brugertilpassede analyser og effektanalyser.   

 

Formlerne benyttes til optællinger af antal søer, der har haft specifikke hændelser efter en løbning, på samme vis som de findes på drægtighedsskemaet. Optællingerne vedrører: 

 

  • Løbet >> Afgang 
  • Løbet >> Omløbet 
  • Løbning >> Kastet 
  • Løbning >> Dr. test negativ 

 

Eksempel fra brugertilpasset analyse: 

 

 

Eget logo på udskriftsskabeloner 

Vi har gjort det lidt nemmere for hver enkelt besætning at tilføje eget logo til udskriftsskabeloner, eksempelvis e-kontrol eller følgesedler. Logoet tilføjes ikke udskrifter af det rå layout, eksempelvis en udskrift af indtastede løbninger. 

 

Gå ind i menuen Generelt – Opsætning. Her vælger du i toppen fanebladet ”Udskriv”. 

Når du klikker på upload vil du kunne vælge et billede fra din egen pc til brug på udskrifterne. 

 

 

Avl

DanBred avlsdyr ID11K kan oprettes med Minorværdi 00000 

Uanset om du downloader dine bestilte nummerpuljer fra DanBred eller du opdaterer dem manuelt i menuen Avl - Besætning/nummerpuljer, kan du nu oprette ungdyr med Minorværdi (serienummer) 00000, hvis ID typen er den nye DanBred ID type ID11K.  

 

Ændret validering af avls-ID ved import af følgesedler fra DanBred-besætninger 

Indlæser du en elektronisk følgeseddel fra din polteleverandør, skal du angive i hvilken kolonne Avls-id'et skal fremgå. Kolonnen “AvlsID” kan kun indeholde et ID bestående af 11 cifre, svarende til DanBred’s ID. Hvis din polteleverandørs avlsselskab ikke fremgår af listen, kan du altid vælge “id nummer”.