Перейдіть до меню «Загальне» та виберіть «Причина». Введіть код і текст. Клацніть відповідні поля «використовується як», щоб переконатися, що вони відображаються під час пошуку на екрані введення даних за допомогою клавіші F5 або піктограми бінокля.