Hvor kan jeg opsætte koder for døds- og afgangsårsager?

Gå til menupunktet Generelt og vælg ”Årsagsopsætning”.

Her kan du oprette en kode og en tekst nederst i en tom linje. Hvis koden allerede er anvendt, skal du omdøbe den gamle eller finde på en anden.

 

Sæt flueben i de kolonner, der angiver, hvad koden skal bruges til. Disse markeringer styrer, hvornår man får mulighed for at vælge koden, når man taster F5 eller bruger "Fremsøg"-ikonet (kikkerten(. For eksempel vises koder markeret med dødsårsag under grise i vækst i vinduet "Grise i vækst" og "Død".  

De koder, du ikke anvender, kan du sætte til at være Passiv i kolonnen status.

Ønsker du at genbruge en kode, kan du ændre den eksisterende ved at trykke på F2 knappen på dit tastatur. Vælg en ikke anvendt kode og bekræft. Herefter kan du bruge den oprindelige kode igen. 

Placer cursor på 11 brunstmangel (se herover) - tryk F2 - kald den 11-11 (frit valg, skal bare ikke være en, der findes i forvejen). Nu kan du oprette en ny kode 11.