Hvor kan jeg opsætte koder for døds- og afgangsårsager?

Gå til menupunktet Generelt og vælg ”Årsagsopsætning”.

Her kan du oprette en kode og en tekst nederst i en tom linje. Hvis koden allerede er anvendt, skal du omdøbe den gamle eller finde på en anden.

 

Sæt flueben i de kolonner, der angiver, hvad koden skal bruges til. Disse markeringer styrer, hvornår man får mulighed for at vælge koden, når man taster F5 eller bruger "Fremsøg"-ikonet (kikkerten(. For eksempel vises koder markeret med dødsårsag under grise i vækst i vinduet "Grise i vækst" og "Død".  

De koder, du ikke anvender, kan du sætte til at være Passiv i kolonnen status.