W PigVision wersja 2023.5 zaimplementowano następujące funkcjonalności:

 

Zmiany ogólne:

Podczas importu loszek z noty dostawy indeksy są teraz importowane do kolumn odpowiedniej firmy hodowlanej.

W przypadku importu elektronicznego dowodu dostawy w formacie .txt, należy wybrać, do której puli numerów stada zwierzęta mają być dołączone, a także jakiego pola identyfikacyjnego użyć

 

Dzienniki zabiegów są teraz importowane tylko po kliknięciu Importuj dzienniki w oknie Wizyty lekarza weterynarii. Można zatem wprowadzać zmiany w dziennikach zabiegów i będą one zapisane, dopóki nie zostaną zmienione.

Dzienniki zabiegów importuje się wybierając Ogólne rejestracje - Wizyty lekarza weterynarii. Następnie należy wybrać wizytę zawierającą zalecenia, które mają być zaimportowane. Po czym klikamy opcję Importuj dzienniki, a dane zostaną zaimportowane do PigVision.

 

 

Wszystkie formuły kryjące się za wskaźnikami na karcie lochy są teraz widoczne po dwukrotnym kliknięciu danej liczby.

 

W raporcie Zużycie leków kalkulacja leczenia jest teraz oparta na głównym identyfikatorze i nie jest już ograniczona do 5 zabiegów. Dlatego też raport może być teraz wykorzystany do dokładnego sprawdzenia, w jakim stopniu dany środek został wykorzystany.

 

 

W przykładzie powyżej: Zielona kolumna pokazuje, że stosowanie dziennika zostało rozpoczęte jednokrotnie w wybranym okresie. Żółta kolumna wskazuje, że wykonano 25 zabiegów (dawek, zastrzyków). W niebieskiej kolumnie widoczna jest ilość faktycznie zużytego leku.

 

PigVision może teraz obsłużyć do 30 znaków alfanumerycznych w polu identyfikatora UHFRF, tym samym poprawnie identyfikując zwierzęta za pomocą kolczyków SGTIN-96.

 

 

Rynek niemiecki:

Aktualizacja HIT obejmuje teraz zwierzęta wychodzące, aby spełnić wymagania nowego ustawodawstwa w Niemczech.