Wyniki te możemy odnaleźć w menu Analizy lochyAnaliza grupPigVision

 

 

Po wybraniu okresu i kliknięciu Kalkuluj , wybieramy zakładkę Grupami.

 

 

W wierszu Wyniki miotu odsadzenieOgółem odsadzonych (Szt.) pojawi się liczpa prosiąt odsadzonych w poszczególnych tygodniach.