Aby edytować już zatwierdzoną notę dostawy należy to zrobić w następujący sposób. 

 

Znajdujemy notę, która ma być edytowana. Kopiujemy wszystkie identyfikatory zwierząt z dowodu dostawy, naciskając Ctrl + C na klawiaturze.

 

Przechodzimy do zakładki Warunki dostawy i wprowadzamy te same informacje, które znajdują się na nocie dostawy z błędami. Po zakończeniu klikamy Utwórz notę (ikona lornetki ).

Na tym dokumencie dostawy wstawiamy skopiowane identyfikatory, naciskając klawisze Ctrl + V. Program wyświetli teraz komunikat To zwierzę już sprzedano do …..,. Czy mimo to przenieść do dostawy? dla wszystkich zwierząt, naciskamy Enter na klawiaturze

 

 

Wprowadzamy niezbędne zmiany i naciskamy przycisk Akceptacja . List przewozowy z błędem będzie nadal widoczny na liście, ale istnieje możliwość wysłania drugiego. Dodatkowo można dodać kolumnę Uwagi, w której można umieścić notatkę „Poprzednią notę anulowano” lub coś podobnego.