Aby wysłać dowód dostawy w postaci pliku .txt należy przejść do karty osoby w menu HodowlaKlient dystrybutor.

 

 

I tam w polu Format pliku wybrać WinPig.16.