Na Karcie osoby można zarejestrować informacje o kliencie. Zanim będzie on widoczny na liście, należy najpierw zarejestrować go jako osobę trzecią. Robi się to w menu OgólnieOsoby trzecie.

 

 

Karta osoby pozwala zapisać dystrybutora, osobę kontaktową u klienta oraz adres dostawy: 

 

 

Jeśli dodamy dystrybutora lub osobę kontaktową, która jest zarejestrowana z adresem poczty elektronicznej, istnieje możliwość przesłania wstępnej lub zatwierdzonej noty dostawy.

 

 

 

W polu Załączniki mamy możliwość załączenia pliku z dysku C. Może to być umowa lub lista kontrolna dla klienta. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku własnego, gdyż nie są wysyłane do Klienta.

 

Na karcie osoby możemy także wybrać format pliku, który ma być wysłany do klienta.

 

 

  • Jeśli wybierzemy opcję Brak, żaden plik nie zostanie wysłany.
  • Po wybraniu WinPig.NET wysłany zostanie plik, który można zaimportować do PigVision i będzie to plik w formacie .xml.
  • Wybranie WinPig.16 spowoduje, że dane będą wysłane w formacie pliku tekstowego (txt). Może on być zaimportowany do programu WinPig oraz CloudFarms.
  • Opcja SvineIT generuje plik który może być odczytany przez program SvineIT. 

 

Jeżeli zaznaczymy opcję Zawrzyj indeks, indeks zwierząt zostanie uwzględniony na dokumencie dostawy.