Under fanebladet Kundekort er det muligt at indtaste flere oplysninger på kunden, herunder distributør, kontaktperson hos kunden og leveringsadresse:

 

 

Distributør, kontaktperson og leveringsadresse skal være oprettet som forretningsforbindelse under "Generelt" - "Forretningsforbindelser". De kontakter på kundekortet hvortil der er valgt et filformat, samt angivet en mail-adresse, har mulighed for at modtage en fil med en følgeseddel indeholdende de dyr der er udvalgt indtil nu, eller en godkendt følgeseddel. 


I boksen ”Vedhæftet fil” har du mulighed for at indsætte genveje til dokumenter på din egen pc, eksempelvis kontrakter eller tjeklister til hver enkelt kunde. Dette er udelukkende genveje til dit eget brug, filerne sendes ikke til kunden.


Du kan selv vælge hvilket filformat der skal sendes til kunden:

Hvis du vælger "Ingen", sendes der ingen fil.

Hvis du vælger "PigVision", sendes der en fil der kan indlæses i PigVision, dette er en .xml fil.  

Hvis du vælger "WinPig16", sendes der en fil der kan indlæses i WinPig16, dette er en . txt fil. Du skal vælge denne hvis din kunde bruger CloudFarms. 

Hvis du vælger "SvineIT", sendes der en fil der kan indlæses i SvineIT-programmet. 


Et flueben i ”Medtag Indeks” betyder at indeks kommer med på følgesedlen.