Aby PigVision automatycznie rejestrował ilość leku, należy otworzyć menu OgólneUstawienia ogólne

 

Następnie w sekcji Wpisy leków zaznaczyć opcję Użyj kalkulacji, jak pokazano na poniższej ilustracji: