Proszę wybrać zakładkę OgólneAdministracjaPracownik.


Tutaj wpisuje się wybrany kod, nazwę oraz inicjały.
Typ pracownika może być ustawiony jako „Admin”, "Pracownik", "Inne" lub pozostać pusty.