Aby móc zapisać dodatkowo zwierzęta, których nie ma na liście działań, można dodać puste wiersze do raportu. W tym celu należy przejść do menu OrganizacjaDziałania:

 

lub przez ikonę z pulpitu - .

 

Otworzy się okno jak poniżej:

 

 

Następnie wybieramy Ustawienia ogólne oznaczone w dole ekranu.

Pojawi się tabela z zestawem domyślnych list wraz z ustawieniami.

 

 

W tym oknie wprowadza się  liczbę pustych wierszy, które dla każdej z list działań w kolumnie Puste linie.

 

Powiązane tematy:

Lista działań FAQ