Ponieważ firma DanBred przeniosła swoje serwery, należy zmienić nazwę serwera w lokalnej instalacji PigVision. Przejdź do menu Ogólne - AdministracjaUstawienia systemu. W oknie, które się otworzy, może być konieczne otwarcie ustawienia układu okna i dodanie kolumn „Dan bred upload” i „Serwer”. W kolumnie Serwer trzeba zmienić nazwę serwera na "ftp.danbred.com", jak na poniższym obrazku:

 

 

 

Następnie kliknij OK, a zmiany zostaną zapisane. Aktywne staną się po ponownym uruchomieniu programu.