Wybierając menu Organizacja - Działania uzyskujemy dostęp do zdefiniowanych list:

 

 

W lewym dolnym rogu znajduje się pole wyboru Wszystko, które pozwala wybrać lub odznaczyć wszystkie widoczne pozycje.

 

Po odznaczeniu wszystkich list (1) i wyborze „Listy oproszeń” (2) oraz wybraniu jednej z opcji daty w polu „Okres” (3) możemy kliknąć przycisk lista rejestracji (4):


 

Otworzy się nowe okno z listą loch, których przewidywany termin oproszenia przypada w wybranym okresie:

 

 

Kolumna “Data kontrolna” pokazuje przewidywaną datę wydarzenia, co w przypadku listy oproszeń oznacza oczekiwany termin porodu. Gdyby była to lista odsadzeń data kontrolna pokazywałaby planowany termin odsadzenia. 

Daty pokazywane w tej kolumnie są ściśle związane z tematem wybranej listy działań. 

 

Jeżeli tabela nie zawiera kolumny „Data kontrolna” należy ją dodać w ustawieniach układu okna.

 

Powiązane tematy:

Dodawania lub usuwanie kolumn w układzie okna