Dowolny wydruk w PigVision można wysłać do grupy pocztowej jako plik pdf. Ustawia się to za pomocą listy osób trzecich: 

 

Wybieramy OgólneOsoby trzecie

Nową osobę tworzy się  wprowadzając kod. 

Zmień typ poczty na „Lista mailowa”

 


Następnie kliknij dwukrotnie kod grupy pocztowej i dodaj osoby trzecie, które chcesz dołączyć do tej grupy pocztowej.
 

 

Tematy pokrewne:
Wysyłaj e-maile z PigVision