Istnieje możliwość zapisania szablonu analizy z ustawionymi kryteriami. Pozwala to łatwo znaleźć go i użyć ponownie. Jest to możliwe we wszystkich analizach. Aby to zrobić, należy otworzyć analizę, kliknąć nazwę układu i podążać szlakiem pokazanym na poniższym obrazku i nadać nową nazwę układowi okna.

 

Zmiany we wszystkich standardowych układach okien są nadpisywane po każdej aktualizacji programu PigVision. Dlatego ważne jest, aby zawsze wykonać kopię, jeśli układ okna analiz ma pozostać inny niż standardowy. Kopia nie powinna mieć w nazwie „PigVision”.

 

 

Jeśli kilku użytkowników ma dostęp do bazy danych PigVision i wszyscy oni powinni mieć możliwość korzystania z zapisanego układu, należy wykonać czynności pokazane na poniższym obrazku. Należy zaznaczyć nazwę danego układu okna i wybrać opcję „Uczyń globalnym”, w przeciwnym razie tylko użytkownik, który zapisał układ będzie mógł z niego korzystać.

 

 

Nowy układ zostanie zapisany do późniejszego wykorzystania.