Numery identyfikacyjne różnią się w zależności od firmy hodowlanej. W PigVision trzeba mieć pewność, że do układu okna została dodana właściwa kolumna z identyfikatorem. 

W przypadku zwierząt firmy Danish Genetics, należy wybrać DG tag ID, dla Topigs Norsvin będzie to Tatuaż Topigs Norsvin, zwierzęta firmy DanBred będą identyfikowane numerem ID DanBred

Analogicznie w przypadku pozostałych firm genetycznych. 

Jeżeli jakaś genetyka nie posiada wyróżnionego identyfikatora, można użyć ID kolczyk.

Różne kolumny numerów identyfikacyjnych mogą występować w tym samym układzie okna, można też utworzyć osobny układ dla każdej firmy hodowlanej.