Używając PigVision Mobile Sows do rejestracji danych na produkcji, możesz dodać kod QR do wydrukowanej karty lochy i użyć telefonu lub tabletu do zeskanowania kodu QR w celu znalezienia lochy. Zobacz, jak dodać kod QR do wydrukowanej karty lochy pod tym linkiem: https://help.pigvision.com/pl/support/solutions/articles/60000708531

 

Aby móc zeskanować kod QR na karcie lochy za pomocą aplikacji, dotknij symbolu  obok pola wyszukiwania lub tekstu nagłówka. Jak na poniższym obrazku:

 

 

Wtedy kamera zostanie włączona i możesz zeskanować kod QR na karcie lochy.

 

 

 

Tak samo postępujemy przypadku porcji nasienia, jeżeli opakowanie posiada kod QR.