Aby zapisać zdarzenia dla pojedynczych zwierząt, a nie za pośrednictwem głównych list działań, dotknij prawego przycisku nawigacyjnego, aby wyświetlić ten ekran, jak pokazano za pomocą strzałki, jak pokazano poniżej:

 

 

Wybierz dowolną z wyświetlonych opcji, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wprowadzić dane.

 

Na przykład, aby wprowadzić inseminację, dotknij ikony Krycie, a następnie wprowadź numer inseminowanego zwierzęcia i naciśnij klawisz Enter po prawej stronie.

 

Pojawi się możliwość wpisania krycia z datą i wszystkimi istotnymi informacjami, takimi jak knur, numer partii nasienia, pracownik, jak na standardowym ekranie wprowadzania.

 

Jeśli wprowadzony numer zwierzęcia nie należy do aktywnej lochy, pojawi się komunikat informujący o tym po naciśnięciu przycisku Enter.

 

Wszystkie inne zdarzenia, takie jak oproszenie, odsadzenie, leczenie, wprowadzenie i wyjście również mogą być wprowadzone tą metodą.

 

Wybierz środkowy przycisk nawigacyjny u dołu, aby powrócić do standardowego ekranu głównego.