U dołu przedniego ekranu w PigVison Mobile Sows znajdują się trzy przyciski. Lewy przycisk daje dostęp do wyników danego dnia oraz tygodnia. Środkowy przycisk pokazuje ekran główny, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich głównych funkcji aplikacji. Prawy przycisk to skrót do wprowadzania rejestracji bezpośrednio dla poszczególnych zwierząt, zamiast za pośrednictwem głównych opcji wprowadzania danych.


Kliknięcie przycisku po lewej stronie otwiera ekran z wynikami z dzisiaj oraz tego tygodnia. Wyniki oparte są na podstawie wprowadzonych danych, jak pokazano na obrazku.

Można kliknąć „Dzisiaj” lub „Ten tydzień” u góry, aby zobaczyć wybrane wartości. Wybór zdarzenia takiego jak „Odsadzanie”, pokaże lochy które zostały odsadzone oraz ilość odsadzonych prosiąt. Przesunięcie palcem w prawo wyświetla kartę lochy, kliknięcie pozwala wejść do nowego wydarzenia.

Dotknięcie środkowego przycisku daje dostęp do głównego ekranu z różnymi dostępnymi opcjami, w tym rejestracją inseminacji, oproszeń, odsadzeń, listy „Wszystkie zwierzęta” i innych.

 

Naciśnięcie prawego przycisku daje dostęp do ekranu indywidualnego wprowadzania zwierząt, na którym można rejestrować wydarzenia dla zwierząt lub przeglądać kartę lochy. Wystarczy dotknąć wybranej opcji a następnie wprowadzić wybrane zwierzę i nacisnąć przycisk Enter. Pojawią się dane konkretnej sztuki. Pozwala to wpisać wybrane wydarzenie i nacisnąć „Zapisz & zamknij” albo „Zapisz & nowy”. Ta funkcja jest przydatna, by szybko wprowadzić wydarzenie, gdy znane są dane zwierzęcia i nie ma potrzeby wybierania go z listy.