Analiza stada jest obliczana dla zdarzeń w wybranym okresie i daje przegląd wyników produkcyjnych w oparciu o najbardziej aktualne dane. Aby wykonać analizę stada w rozbici na rasy loch, należy do menu Analizy lochy - Analiza stada, i tam wybrać PigVision - Rasa.

 

Otworzy się okno, w którym można wybrać, dla którego okres analizy. Opcja Brak z menu rozwijanego, poniżej pozwala wybrać własny zakres dat. 

 

 

Po wybraniu okresu kliknięcie Kalkuj wygeneruje raport. Analiza zostanie teraz pokazana, a kluczowe wskaźniki zostaną podzielone na różne rasy, które są stadzie.