Jedną z list działań dostępnych w PigVision Mobile Sows jest lista inseminacji (Krycia). Dostępna jest również lista oproszeń, lista odsadzeń, opcja wszystkich zwierząt, spersonalizowana lista robocza i lista ponownego leczenia.

 

Na ekranie głównym dotknij opcji Krycia na niebieskim pasku, aby wyświetlić zwierzęta, które można inseminować. Zostaną one wymienione w kolejności chronologicznej od ostatniego zdarzenia. Lochy po terminie znajdą się na górze (ostatnie zdarzenie zaznaczone na czerwono).

 

Przewiń w dół, aby znaleźć zwierzę, dla którego ma być zarejestrowane krycie, lub zacznij wpisywać numer w polu wyszukiwania u góry, a aplikacja zawęzi listę zwierząt na podstawie tego, co wpiszesz. Jeśli masz czytnik kolczyków RFID, możesz również zeskanować kolczyk, aby przejść do tego danych lochy. Możliwe jest również zeskanowanie numeru zwierzęcia z kodu QR wydrukowanego na karcie lochy.

 

Wybierz zwierzę do pokrycia aby wyświetlić ekran wprowadzania inseminacji lub przesuń palcem w prawo na jej numerze, aby wyświetlić ikonę karty lochy, w której możesz sprawdzić historię.

 

Zobaczysz ekran pokazany poniżej, na którym można wprowadzić informacje na temat krycia.

 

 

Dzisiejsza data będzie wyświetlana domyślnie, ale można ją dostosować, dotykając przycisków + i -, aby przesunąć ją do przodu lub do tyłu. Można też dotknąć daty i wybrać z ją wyświetlonego kalendarza.

 

Możesz również wprowadzić inne informacje o inseminacji, takie jak numer partii nasienia, knur i wykonawca (pracownik), dotykając odpowiedniej opcji, a następnie wybierając z listy utworzonej w PigVision.

 

Po zarejestrowaniu niezbędnych danych, kliknięcie Zapisz krycie na dole ekranu, pozwoli wrócić do listy dostępnych zwierząt. Można też wybrać jedną z dodatkowych opcji wydarzenia tuż powyżej przycisku zapisywania. Mogą to być: przeniesienie, leczenie, ocena kondycji lub kolejne krycie.

 

 

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji PigVision Mobile Sows, kurs e-learningowy znajdziesz tutaj:

 https://elearning.easygenerator.com/9e2af9c6-1748-4593-a89c-e8d891d36771/