W menu Ogólne, Osoby trzecie. Osoby zaznaczone w kolumnie „Mail kopia internet” otrzymają kopię bazy zawsze po wybraniu opcji Kopia internet.

 

 

 

Można dodać więcej kontaktów w dolnej części okna i umieścić znacznik wyboru w polu kopii bazy.