Kody pasz stosowane w rejestracji ich zużycia znajdują się w menu Ogólne rejestracjeKomponenty. Tutaj można sprawdzić jakie pasze zostały utworzone, dopisać nowe pozycje, edytować istniejące. Pozostawienie tego okna otwartego może być pomocne przy rejestracji zużycia w oknie Ogólne rejestracjePasze

Alternatywnie, w oknie wprowadzania pasz, można w kolumnie kodu, kliknąć ikonę lornetki w górze okna lub nacisnąć klawisz F5 na klawiaturze. Działa to we wszystkich sytuacjach kiedy stosowany jest kod w programie PigVision.