Aby ustawić krzywą wzrostu dla stada tuczowego, należy przejść do Ogólne, a następnie wybrać Lokalizacje. Tutaj dwukrotnie klikamy lokalizację, dla której ma być pokazana krzywą wzrostu. Pojawi się takie okno:

 

 

 

W górnej części okna można zmienić wartości Przyrost dzienny 7-100 kg, Przyrost dzienny 30-100 kg i Przyrost dzienny 7-30 kg. Należy zmienić tylko jedną z nich, ponieważ pozostałe są obliczane na podstawie tej, która została zmieniona.