Jeśli zamiast listy działań, otwiera się okno jak poniżej, oznacza to, że najprawdopodobniej raporty nie zostały jeszcze skonfigurowane.

 

 

 

Aby to zrobić, zaznaczamy pierwszą pozycję na liście i klikamy ikonę ustawień .

W następnym oknie wystarczy kliknąć OK.

 

 

Powtarzamy to dla wszystkich list. Po zamknięciu okna z ustawieniami otworzy się właściwa lista działań.