Aby sprawdzić, czy jakieś zwierzęta, przekroczyły określoną liczbę dni na przykład od odsadzenia do krycia, czy też termin oproszenia, należy sprawdzić listę kontrolną. Znajduje się ona w menu OrganizacjaLista kontrolna

 

 

Po kliknięciu tej opcji program zapyta o wybór daty. Domyślnie jest to dzień bieżący. Kliknięcie OK otworzy okno jak w przykładzie poniżej.

 

 

Listę można posortować według dni, klikając kolumnę Dni krytyczne. Drugie kliknięcie odwraca kolejność sortowania. 

 

Jeśli lista kontrolna jest pusta (a wiersz filtra nic nie zawiera), oznacza to, że w danym dniu nie ma zwierząt przekraczających zadane terminy.

 

Aby wybrać, jakie kryteria mają być uwzględnione przy wyszukiwaniu zwierząt do listy kontrolnej, można kliknąć prawym przyciskiem myszy w polu filtra kolumny Tekst dni krytyczne i wybrać żądane opcje.Jeśli chcemy wykluczyć jakąś opcję. Na przykład jeżeli „Dni od krycia do testu prośności” nie mają być uwzględniane, po wybraniu tej opcji należy poprzedzić ją wykrzyknikiem „!”.