Wykonaj poniższe czynności, aby zarejestrować się w części kultury:

 

  1. Kliknij Rejestracja, Rejestracja upraw,  zakładka Rejestracje i wybierz jedną lub więcej upraw. 
  2. Po prawej stronie kliknij zielony przycisk rejestracji.
  3. Wprowadź liczbę hektarów w polu Obsługiwana

  

 

Nie można wskazać na mapie, na której części uprawy wykonano zabieg. Aby to zrobić, skorzystaj z notatki (4). Możesz też skorzystać z podziału kultury.