Naciśnięcie przycisku usuwania (Delete) lub ikony z czerwonym X u góry ekranu spowoduje, że cała linia zostanie usunięta. Wcześniej pojawi siępytanie, czy chcesz to potwierdzić. 

Aby usunąć zawartość tylko pojedynczej komórki - naciśnij Shift + Delete lub użyj Backspace na klawiaturze, a następnie naciśnij Enter, aby potwierdzić zmianę.