Z listy kontrolnej można kliknąć ikonę ustawień (klucz) lub przejść przez menu Ogólne, - Ustawienia ogólne i kliknąć zakładkę Dni krytyczne.

 


Tutaj można zmienić okresy po jakich zwierzęta pojawiają się na liście kontrolnej.


 

Aby wybrać, jakie kryteria mają być uwzględnione przy wyszukiwaniu zwierząt do listy kontrolnej, można kliknąć prawym przyciskiem myszy w polu filtra kolumny Tekst dni krytyczne i wybrać żądane opcje.


 

Jeśli chcemy wykluczyć jakąś opcję. Na przykład jeżeli „Dni od krycia do testu prośności” nie mają być uwzględniane, po wybraniu tej opcji należy poprzedzić ją wykrzyknikiem „!”.