Kolumna Odchylenie pokazuje, na ile wyniki odbiegają od planowanych założeń produkcyjnych. Planowane cele wpisuje się w kolumnie Plan.