Aby móc zobaczyć wyniki finansowe stada, należy kliknąć Raporty i Raport efektywności, a następnie wybrać, dla jakiego sektora mają być wyliczone.

 

 

Następnie wybieramy okres, dla którego raport ma być obliczony i klikamy Kalkuluj.

 

 

 W górnej części okna dostępne są różne zakładki:

 

 

Zakładka Inne koszty zawiera wprowadzone koszty inne niż koszty pasz. Można dodawać i usuwać wskaźniki z tego raportu, tak jak we wszystkich innych raportach i analizach.