Aby podsumować obroty zwierząt pomiędzy dwoma lokalizacjami, przechodzimy do ekranu wprowadzania danych i klikamy prawym przyciskiem myszy zieloną linię filtra w kolumnie daty. Wybieramy opcję „Pomiędzy…”. Po zaznaczeniu zakresu dat naciskamy OK. Zostaną pokazane obroty za ten okres. Aby je ograniczyć tylko do tych z lub do określonej lokalizacji, wprowadzamy jej identyfikator w odpowiedniej kolumnie w wierszu filtra i naciskamy Enter. Aby podsumować zwierząt, klikamy ikonę Pokaż sumy na górze ekranu (oznaczoną strzałką na ilustracji poniżej).