Jak wprowadzić przeniesienia prosiąt w PigVision?

 

Można je wprowadzić albo w kolumnie przeniesionych prosiąt oknie rejestracji oproszeń lub odsadzeń (używając znaku minusa dla prosiąt odjętych oraz dodatniej liczby dla prosiąt dodanych) 

 

 

Można też wprowadzić je poprzez menu Lochy / Knury - Przeniesienia prosiąt

 

 

Tutaj należy wpisać numer lochy, datę oraz liczbę prosiąt dodanych lub odjętych (w odpowiednich kolumnach). W kolumnie Od do lochy wpisuje się numer drugiej lochy, do której przeniesiono lub od której zabrano prosięta.