W pierwszej kolejności należy skonfigurować wszystkich swoich pracowników, którzy mają być rejestrowani, przechodząc do menu Ogólne -  Administracja - Pracownicy

 

 

Każdej osobie nadajemy kod, który może być ich inicjałami, można też wprowadzić ich pełne imię i nazwisko. 

 

W menu Krycia należy upewnić się, że kolumna Kod pracownika została wybrana z ustawień układu okna obok właściwej inseminacji (1, 2 lub 3). Teraz można zarejestrować osobę w rejestracji kryć w celu późniejszej analizy.