Introductie


In dit artikel wordt beschreven hoe u kunt werken met MSM zeugen. 


Start scherm MSM zeugen


Onderstaande afbeelding geeft het start scherm van MSM zeugen weer. Aan de linkerkant staat de bedrijfs selectie en bedrijfskenmerken filter en rechts daarvan diverse buttons naar de verschillende analyses.


 

Korte omschrijving per rapport

 • Cyclus: kengetallen overzicht weergegeven per cyclus 
 • Periode: kengetallen overzicht per periode (Jaar, kwartaal, maand)
 • Vergelijken: vergelijken van (geselecteerde bedrijven) over dezelfde periode
 • Dekken: verdiepende analyse kengetallen met betrekking tot dekken.
 • Worpen: verdiepende analyse kengetallen met betrekking tot werpen
 • Spenen: verdiepende analyse kengetallen met betrekking tot spenen
 • Afvoer: verdiepende analyse kengetallen met betrekking tot afvoer 
 • Condities - spekdikte: analyses gerelateerd aan spekdikte metingen
 • Condities - gewicht:  analyses gerelateerd aan gewichts metingen
 • Benchmark rapport: Tabelvorm met daarop verschillende benchmarks naast elkaar
 • Opbouw zeugenstapel: overzicht verdeling zeugenstape 

 

Wanneer u meerdere kenmerken wilt selecteren, gebruik dan de CTRL knop. 

 

Hoe te werken met het menu en de filters


Als voorbeeld nemen we het periode overzicht, de functionaliteit van de filters als ook de navigatie is hetzelfde door het rapport heen. 


 

In onderstaande afbeelding ziet u verschillende iconen:In the image below you'll see the icons that are situated in the top of the screen.


- Huis: wanneer u hier op klikt, gaat u naar het start scherm van msm zeugen.

- Vraagteken: hiermee gaat u naar het selfservice portaal.

- Loep: deze verwijst naar het geavanceerd zoeken van bedrijven. 

- Bedrijfsselectie: in deze dropdown kunt u een of meerdere bedrijven selecteren.


   

Om het menu en filters open te klappen klikt u op de hieronder aangegeven pijl in de balk "Menu & filters".  


 

Onderstaand scherm komt naar voren:


 

Hieronder vindt u per onderdeel uit "Menu & filters" een beschrijving. Als u iets wijzigt op de ene pagina dan wordt dat overgenomen op de andere pagina als dat filter daar ook aanwezig is. 


De eerste optie is een filter op cyclus, door middel van de schuifbalk kunt u een selectie maken, zelf een begin en eind worp invullen kan uiteraard ook.  


 

De volgende optie is de periode selectie, standaard staat die op de laatste 3 lopende maanden. Er zijn verscheidende vaste periodes beschikbaar en een eigen periode is te maken via aangepast optie. 


 

Het is ook mogelijk om de bedrijfsgroep te filteren op basis van de kenmerken, hier geldt ook wanneer meerdere bedrijfskenmerken gekozen moeten worden om de CTRL knop te gebruiken.


 

Onder de benoemde filters staan knoppen en deze navigeren naar onderliggende rapportages die betrekking op hetzelfde onderwerop. Elk ''Menu & filters'' kent zijn eigen verdiepende analyses. 


 

Rapport functionaliteiten


In alle tabellen / grafieken waarin periodes worden gegeven is het mogelijk om in en uit te zoomen. Daar is onderstaande balk met pijl iconen voor bedoelt. Wanneer in een analyses met periodes staat en u gaat in de rechterboven hoek staan dan wordt deze balk zichtbaar.


 


 Door middel van deze pijl zoomt u als ware uit, wanneer het hoogste niveau is bereikt wordt de pijl uitgegrijst.

 

Door middel van deze pijl zoomt u in. 


 

Met bovenstaande functie geactiveerd en u zit op jaarlevel en klikt op het jaartal dan zal die inzoomen naar kwartaal niveau.


 

Wanneer u dan klikt op 2023, komt er een extra niveau namelijk kwartaal 3 en 4 worden dan getoond (afhankelijk van periode selectie). 


 


 Dit icoon zoomt in naar het volgende level in de hierarchie maar niet alleen voor het geseleceteerde jaar. Bijvoorbeeld heel jaar 2022 en 2023 zijn geselecteerd, dan zal deze wanneer u inzoomt op kwartaal niveau, kwartaal 1 van 2022 en kwartaal 1 van 2023 combineren en 1 kolom tonen, hiermee zijn de seizoensinvloeden te tonen.


 Dit icoon zoomt in naar het volgende level maar doet dit per jaar. Bijvoorbeeld heel 2022 en 2023 zijn gekozen en er wordt ingezoomd naar kwartaal niveau dan worden de kwartalen afzonderlijk van elkaar getoond van die jaren.


 Dit icoon activeert the focus modes en zal de geselecteerde tabel of grafiek tonen in volledig scherm modus.


Daarnaast  zijn er 3 punten welke nog meer mogelijkheden geven van de tabellen/grafieken. Een daarvan is het exporteren van de data in CSV of XLSX formaat. Benchmark functionaliteit


In MSM zeugen is het mogelijk om bedrijfsresultaten ter vergelijken met gekozen benchmark(s). Onderstaand voorbeeld van het periode overzicht waarin één bedrijf naast het gemiddelde van alle bedrijven wordt getoond. Zoals u kunt zien kennen deze rapporten een apart benchmark filter in "Menu & filters". 


 U kunt benchmarks kiezen op de volgende overzichten: 

 • Cyclus
 • Periode
 • Dekken, worpen en spenen
 • Benchmark rapport


De benchmarks kunnen samengesteld worden in de "Pigs Monitor". Via deze link Pigs Monitor opent de handleiding waarin wordt beschreven hoe u een benchmark kunt samenstellen.


Gecombineerd versus individuele resultaten


In MSM zeugen is het mogelijk in enkele grafieken de resultaten gecombineerd of als individueel te tonen per periode of cyclus. 


In onderstaande afbeelding zijn verschillende bedrijven gekozen en daarnaast een benchmark die wordt getoond. Wanneer u klikt op het icoon aangegeven met de rode pijl zullen de gecombineerde resultaten veranderen naar individuele resultaten.


Onderstaand scherm wordt getoond, in de bovenste linker grafiek is de gecombineerde lijn nu veranderd naar 3 lijnen, namelijk 1 per bedrijf. Wanneer u weer klikt op het met rood aangegeven icoon zullen de gecombineerde resultaten weer getoond worden.Interactie tussen grafieken


MSM zeugen is een interactieve rapportage tool. Er zijn verscheidende grafieken die verbonden zijn met elkaar, dat betekent dat wanneer er bijvoorbeeld in grafiek per periode op een maand wordt geklikt dat dan de grafiek per cyclus daarmee ook veranderd, die toont dan immers alleen de resultaten van de geselecteerde maand. 


Hieronder verdiepende analyse afbigpercentage over de periode en daaronder per cyclus.Wannneer dan in de grafiek voor afbigpercentage per cyclus op cyclus 3 klikken dan veranderd ook de periode grafiek. De periode toont nu alleen cyclus 3 zeugen over de periode. Wanneer u weer op cyclus 3 klikt in de onderste grafiek wordt de selectie weer opgeheven. Dit werkt ook vice versa.