Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven van uw onderneming voor een bepaalde periode. Een liquiditeitsbegroting geeft u inzicht in de financiële situatie en beantwoordt de vraag of aan alle financiële verplichtingen voldaan kan worden. In Mifas Online vraagt u via de volgende menukeuze de Liquiditeitsbegroting op: Overzichten, Liquiditeitsbegroting.....U kunt meerdere begrotingen maken. Reken op deze manier verschillende scenario’s door! Gebruik de knop Toevoegen om een nieuwe begroting te maken. Gebruik de knop Dupliceren om snel en eenvoudig een kopie te maken van uw liquiditeitsbegroting om die vervolgens te bewerken. 


Liquiditeitsbegroting instellen


  1. Hier stelt u de weer te geven periode in, maximaal 24 maanden. Dit kunnen 24 ‘gerealiseerde’ maanden zijn, maar ook 24 maanden, waarvoor u een begroting wilt maken. Door dezelfde periode op te nemen bij Gerealiseerd en Begroot, kunt u eenvoudig de begroting vergelijken met de uiteindelijk gerealiseerde cijfers. 
  2. Klik op de knop Herberekenen als de ingestelde periode veranderd is! 
  3. Klik op de knop inklappen of uitklappen om met één druk op de knop de gehele liquiditeitsbegroting op verdichtingsniveau (ingeklapt) te bekijken of op grootboekrekening niveau(uitgeklapt).
  4. Klik op de knop Invoerhulp om cijfers van een gerealiseerde periode in te vullen in uw begroting. U hoeft de cijfers alleen nog maar aan te passen. Ook als u werkt met het In- of Verkoopboek, kunt u het saldo van de openstaande posten automatisch invullen in de liquiditeitsbegroting. 
  5. Voorzie elke liquiditeitsbegroting van een, door u gekozen, heldere omschrijving. 
  6. Gebruik deze optie om afwijkingen boven het ingestelde percentage in kleur weer te geven. Dit werkt alleen als van een maand, zowel de begrote cijfers als ook de gerealiseerde cijfers te zien zijn. 
  7. Met de knop Rekeningnummers voegt u grootboekrekeningnummers die in het verleden nog niet gebruikt zijn, toe aan de liquiditeitsbegroting.


Bedragen in de liquiditeitsbegroting 


De posten op de liquiditeitsbegroting komen overeen met het rekeningschema en worden gegroepeerd op verdichting. Door op het plusteken voor een teken te klikken, krijgt u de bijbehorende grootboekrekeningen te zien. Een creditrekening komt in de Liquiditeitsbegroting naar voren als ontvangst; een debetrekening wordt weergegeven als een uitgave. Pas deze instelling zelf aan door achter de rekening op de ...  te drukken. In de gekleurde velden staan de gerealiseerde gegevens. De witte velden vult u zelf. Met de knop Invoerhulp laat u gegevens van een voorgaande periode automatisch invullen. Deze cijfers past u vervolgens aan. Ook kunt u het saldo van de openstaande posten automatisch in laten vullen. Dubbelklik op een gerealiseerd bedrag om de specificatie van deze post weer te geven. Deze specificatie wordt uiteraard alleen getoond in de gerealiseerde periode en alleen op grootboekniveau.


Berekening saldo’s in de liquiditeitsbegroting


In dit blok worden totale begin- en eindsaldi van alle bank- en kasboeken getoond. De beginbalans van deze dagboeken dient uiteraard juist te zijn! Door de verschillende letters achter de totalen ziet u hoe de bedragen berekent worden.