Dashboard

Guide til Dashboard Søer ved brug af PigVision Online
Introduktion For at kunne anvende Dashboard, skal der sendes data fra PigVision Online til MyAgroVision. I nedenstående beskrivelse vises, hvordan du får d...
Tue, 20 Feb, 2024 kl. 8:54 AM