Gå til ”Avl” – ”Tilstand ungdyr”


Her indtastes ID-nummer og dato.
Dernæst vælges "2 OBS" eller "3 KASS" fra dropdownmenuen.