I PigVision 2023.4 er følgende blevet implementeret:


Til tyske kunder:

  • HIT & TAM upload er blevet opdateret så det data der sendes også indeholder informationer om pattegrise og avlsdyr. Dette for at opfylde ny tysk lovgivning.

  • Det er nu muligt at gemme dit kodeord til HIT & TAM login. Dette gøres ved at angive et flueben i boksen vist på billedet herunder:

billede Til svenske kunder: 

  • Alle besætninger der har en Svensk herd wizard har fået opdateret listen med Diagnoser og har nu den nye officielle liste over diagnoser.