Til landmænd

I DANISH Boksen bliver vigtige dokumenter uploadet og gemt online. 

Hvis du gerne vil uploade data til DANISH Boksen, skal du tilmelde dig dette og modtage din DANISH Boksen-email. Først når du har tilmeldt dig DANISH Boksen, skal du kontakte din dyrlæge, som sætter forbindelsen op i deres program, WinVet. 


OBS: Sker dette ikke i nævnte rækkefølge, kan du risikere, at dokumenterne ikke bliver sendt til din indbakke hos DANISH Boksen og du må derfor manuelt uploade dem.  


Se mere her: DANISH Boksen


Til dyrlægerne

Denne kobling sættes op under "Person". Her er det vigtigt at kolonnen "CVR for Danish Boksen" er tilføjet til layoutet. I denne kolonne skrives besætningens CVR-nummer. Opsætningen er nu færdiggjort og dokumenterne bliver sendt til DANISH Boksen. 


Følgende dokumenter sendes til DANISH Boksen: 

Anvisningsskema

Besøgsrapport

Kvartalsrapport

Sundhedsrådgivningsaftale


For at disse dokumenter sendes til DANISH Boksen, er det vigtigt, at landmanden har tilmeldt sig og at dokumenterne indeholder et af følgende trigger ord: ”Anvisningsskema”, ”Besøgsrapport”, ”Kvartalsrapport”, ”Sundhedsrådgivningsaftale”, ”Visit”. I disse triggerord er det tilladt at bruge Æ, Ø, Å, men også AE, OE og AA.

Et eksempel på dokumentnavngivning kunne være:


CHR-nr123456,Anvisningsskema.pdf


Ved overførsel kobles dokumenter til CVR-nummer og ved tilmelding til DANISH Boksen udleveres en e-mail som er cvr@Danishboksen.dk. Hvis CVR-nummeret er 123456, så bliver e-mailen ved DANISH Boksen 123456@Danishboksen.dk.
I WinVet sørges der for, at alle dokumenter sendes til denne e-mail.


Dyrlægen er ansvarlig for opsætning af overførsel til DANISH Boksen ved at angive CVR-nummer i WinVet, samt at rapporterne er navngivet korrekt.