Besætningsforskydning søer

(Søer ved slut * Værdi ved slut) – (Søer ved start * Værdi ved start)

+

Besætningsforskydning drægtighedsdage

((((So drægtighedsdage ved slut + Gylte drægtighedsdage ved slut)* Fes per drægtighedsdag(Note a) ) / Produktionsfaktor pr produceret gris(Note b)) * (Værdi pr pattegris ved slut + (Pris pr kg pattegrise ved slut * gns. vægt pattegrise ved slut))  

-

(((((So drægtighedsdage ved start + Gylte drægtighedsdage ved start)) * Fes per drægtighedsdag(Note a) ) / Produktionsfaktor pr produceret gris(Note b))* (Værdi pr pattegris ved start + (Pris pr kg pattegrise ved start * gns. vægt pattegrise ved start))

+

Besætningsforskydning orner

(Orner ved slut * Værdi ved slut) – (Orner ved start * Værdi ved start)

+

Besætningsforskydning polte (med nummer)

( Polte ved slut * Værdi ved slut) – (Polte ved start * Værdi ved start)

+

Besætningsforskydning polte (i grupper)

( Polte ved slut * værdi ved slut) – (Polte ved start – Værdi ved start) + ( Kg ved slut * Værdi pr kg ved slut) – (Kg ved start – Værdi pr kg ved slut)

+

Besætningsforskydning pattegrise 

(((Pattegrise ved slut * Produktionsfaktor pr pattegris ved slut(Note b)) / Produktionsfaktor pr prod. Gris(Note b)) *( Værdi pr pattegris slut + (Værdi pr kg slut * Gns. vægt pattegrise ved slut)))

-

(((Pattegrise ved start * Produktionsfaktor pr pattegris ved start(Note b)) / Produktionsfaktor pr prod. Gris(Note b)) * ( Værdi pr pattegris start + (Værdi pr kg start * Gns. vægt pattegrise ved start)))

+

Besætningsforskydning fravænnede grise (hvis de indgår, som en del af soholdet)

(((Fravænnede grise ved slut * Produktionsfaktor pr fravænnet grise ved slut(Note b)) / Produktionsfaktor pr prod. Gris(Note b)) *( Værdi pr fravænnet gris slut + (Værdi pr kg slut * Gns. vægt fravænnede grise ved slut)))

-

(((Fravænnede grise ved start * Produktionsfaktor pr fravænnet gris ved start(Note b)) / Produktionsfaktor pr prod. Gris(Note b)) * ( Værdi pr fravænnet gris start + (Værdi pr kg start * Gns. vægt fravænnede grise ved start)))

 

Noter:

a)FE pr drægtighedsdag

Er en omregningstabel, som anvendes til at transformere drægtighedsdage til færdigproducerede grise.

b)Produktionsfaktor

Er en omregningstabel, som anvendes til at transformere grise af en given vægt til færdigproducerede grise.

Hvis statusværdier ikke er indtastede

Som udgangspunkt anvendes de statusværdier, som indtastes direkte i status billederne sammen med antallet. Er disse værdier ikke indtastet vil programmet forsøge at beregne nogle værdier ud fra relevante afgange af dyr.  

 

Hvilke værdier indtastes som statusværdier?

I Danmark udgiver SEGES på FarmtalOnline hver måned værdier, som med fordel kan anvendes i danske besætninger.

Det anbefales altid at anvende samme metode til værdifastsættelse, da der ellers vil opstå nogle udsving i statusforskydningen, som ikke er relateret til besætningen.

 

 

Hvor indtastes værdierne i PigVision

Vælg til Søer / orner – Status, hvor også antal og vægt af statusbeholdninger indtastes.

I soholdet kan der være nogle grupper af dyr, som ikke er nummererede. Disse dyr værdisættes ved status med en værdi per dyr og en værdi pr kg. ’Værdi pr dyr’ betegner værdien af ’liv’ og ’Værdi pr kg’ er så værdien af de kg, som dyrene har.

Pattegrise, Fravænnede grise som går i klimastalden og polte uden nummer værdisættes med værdi per dyr og værdi pr kg.

 

For søer, gylte, polte med nummer og avlsorner værdisættes de med en gns. pris pr dyr.

 

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, skab

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skab, skærmbillede

Automatisk genereret beskrivelse

 

Relaterede emner:

Status

Se udregningen bag nøgletal

Beregning af besætningsforskydning, Grise i vækst.